Visie
Filmhuis Zoetermeer heeft de overtuiging dat voor onze stad, gezien omvang en ligging, een kwalitatief hoogwaardige culturele voorziening op het terrein van arthouse films noodzakelijk is. Daaronder verstaan we een filmhuis met een innovatief filmaanbod met speelfilms en documentaires van hoge kwaliteit. Het filmaanbod moet steeds iets speciaals hebben: een maatschappelijk relevant thema, een bijzondere (boek)verfilming, een oorspronkelijke gezichtspunt en/of cinematografisch boeiend. Een dergelijk filmaanbod draagt bij aan een rijk cultureel aanbod in Zoetermeer. Het stimuleert bovendien het contact tussen Zoetermeerders van verschillende achtergrond en leeftijd. Door als Filmhuis samen te werken met andere culturele, maatschappelijke en educatieve organisaties wordt de samenhang in lokale activiteiten bevorderd. 

Missie
Filmhuis Zoetermeer vertoont kwaliteitsfilms aan inwoners van Zoetermeer en omgeving. Het wil daarmee één van de culturele pijlers in de stad vormen. Filmhuis Zoetermeer onderscheidt zich van commerciële aanbieders door de kwaliteit van het filmaanbod. Het vertoont films die stof tot nadenken geven. Het bevordert bij bezoekers de toename van kennis van en waardering voor thema’s, zienswijzen en cinematografie van kwaliteitsfilms. Het wil met die toegevoegde waarde het filmpubliek stof tot nadenken geven. En hen een complete uitgaansavond bieden in een cinefiele sfeer. Filmhuis Zoetermeer wil er ook aan bijdragen bevolkingsgroepen en generaties bij elkaar te brengen.

Ambitie en strategie
Filmtheater Zoetermeer geeft strategisch vorm aan zijn missie door het:

 • maken van een afgewogen keuzes uit het filmaanbod waardoor liefhebbers films van hun gading zien, in verschillende genres en stijlen en met uiteenlopende thema’s;
 • selecteren op filmgenre (zoals kostuumdrama, maatschappelijk issue, komedie, muziekfilm et cetera), thema, verhaallijn en op aspecten als regie, cinematografie en acteerprestaties; 
 • kiezen voor zaken als actualiteit, land van herkomst en taal;
 • bieden van enige achtergrondinformatie, voorafgaand aan iedere filmvertoning;
 • vergroten van de impact van films door inleidingen of interviews met deskundigen, regisseurs of acteurs, daar waar dat mogelijk en relevant is;
 • organiseren van filmgerelateerde activiteiten (workshops, vertoningen op locatie voor specifieke doelgroepen, etc.);
 • verlevendigen van filmvoorstellingen door de combinatie met andere culturele uitingen; 
 • samenwerken met maatschappelijke, culturele, educatieve organisaties in zowel de publieke als de private sector;
 • nastreven van uitbreiding van het aantal filmvoorstellingen en filmdagen;
 • verwerven van fondsen en subsidies om het aanbod te kunnen verrijken; 
 • openstaan voor nieuwe ideeën en samenwerkingsvormen, passend binnen de visie en missie.


Toegevoegde waarde

 • vertonen van kwaliteitsfilms, die onmisbaar zijn voor een breed cultureel aanbod maar meestal commercieel minder interessant zijn;
 • vergroten van de impact van verfilmingen en films, door er inleiding bij te (laten) verzorgen;
 • bieden van complete uitgaansavonden in cinefiele ambiance voor liefhebbers van kwaliteitsfilms;
 • samenbrengen van generaties en bevolkingsgroepen rond maatschappelijk relevante thema’s.
 • faciliteren van mogelijkheden voor het laten ontstaan en groeien van vriendschappen.

 

Openingstijden servicebalie

van maandag t/m zaterdag 16.00 uur tot 20.30 uur
bij (film)voorstellingen op zondag of in de middag één uur voor aanvang
ook telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur.

U vindt ons ook op en en op www.filmhuiscameo.nl